MTÜ Meie lapsed

Kes me oleme

MTÜ Meie Lapsed on loodud Tallinna Tondi Põhikooli lastevanemate ning pedagoogide eestvedamisel.

Ühingu tegevuse eesmärk on puuetega ja toimetulekuraskustega inimeste toetamine ning nende probleemide, murede ja vajaduste teadvustamine teistele inimestele.

Tegevussuunad:

Tallinna Tondi Põhikooli praegustele ja endistele õpilastele võimalikult heade tingimuste loomine rehabilitatsiooniks, õppimiseks enesetäiendamiseks, sportimiseks ja tööks; kooli vajaduste ja taotluste toetamine; kooli praeguste ja endiste õpilaste ning nende vanemate ja hooldajate nõustamine, juhendamine ja abistamine; vahendite taotlemine ja/või taotlemine korraldamine kooli praegustele ja endistele õpilastele ning nende vanematele ja hooldajatele riiklikust ja munitsipaaleelarvest; konkursi alusel õppe- ja täiendõppe stipendiumite eraldamine kooli praegustele ja endistele õpilastele, samuti noortele õpetajatele; töökohtade otsimine, organiseerimine ja loomine kooli endistele õpilastele ja teistele puuetega ja toimetulekuraskustega inimestele.

Mittetulundusühingu Meie Lapsed liikmed.

Ühingu liikmeteks võivad olla kõik vähemalt 16 aastased füüsilised samuti juriidilised isikud, kes tunnistavad ühingu eesmärke ja põhikirja. Ühingu liikmeks võetakse vastu juhatuse otsusega, liitumisavalduse alusel.