Tagasiside

Teie küsimused, arvamused ning ettepanekud on teretulnud!
Palun saatke tagasiside e-mailile: kerli.vahter@tondi.ee

Annan tagasisidet


Teenuse saaja näeb tihti seda, mida me ise ei pruugi märgata. Oleme tänulikud iga tagasiside eest (nii heade nõuannete, märkuste, ettepanekute ja ka tänu eest). See aitab meil  oma tööd paremini korraldada ja Teile paremat teenust osutada.
Tagasisidet saate anda järgneva vormiga.