Rehabilitatsiooni teenus

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine – lapse rehabilitatsioonivajadust hindab rehabilitatsiooniteenuse meeskond, kuhu kuuluvad erinevate erialade spetsialistid. Plaani koostavasse meeskonda kuuluvad kindlasti sotsiaaltöötaja ja eripedagoog, teised spetsialistid kaasatakse vastavalt lapse vajadustele.
Sotsiaaltöötaja teenus – tegevus on suunatud indiviidide, perede ja rühmade toimetuleku toetamisele ning kogukonna ja ühiskonna vastavusse viimisele tema liikmete vajadustega.
Logopeediteenus – isiku toimetuleku tagamiseks kommunikatsiooni taastamine, säilitamine või alternatiivse kommunikatsiooni rajamine õppimise, vilumuste kujundamise ja/või individuaalsete abivahendite loomise ning kasutamise õpetamise abil.

Eripedagoogi teenus – eripedagoogi põhitegevus on erimetoodikat kasutades suunata hariduslike erivajadustega lapse arengut, et soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut.
Psühholoogi teenus– nõustamine ja teraapia psühholoogiliste probleemide korral (stress, läbipõlemine, lapse lasteaeda, kooli minekul, lapsevanema naasmiseks tööle, elumuutustega toimetulek jm).
Tegevusterapeudi teenus – tegevusteraapia on inimese füüsilise ja psüühilise seisundi mõjutamine spetsiaalselt valitud tegevuste kaudu ja selle eesmärgiks on aidata saavutada maksimaalset toimetulekutaset igapäevaelus vajalikeks toiminguteks nagu enese eest hoolitsemine, töötegevus, mäng ja vaba aja tegevused.
Loovterapeudi teenus – loovteraapias kasutatakse erinevaid lähenemisviise, kas muusika, visuaalkunst, liikumine, draama. Loovteraapia üheks eesmärgiks on väljendada enda mõtteid, soove ja tundeid. Kunsti abil on ennast tihti kergem väljendada kui rääkides. Kunstiteraapia aitab lastel ja ka täiskasvanutel enda emotsioonidest paremini aru saada ning neid väljendada. Loovteraapia kasutamise eesmärgiks on isiksuse vaimse tervise edendamine ja säilitamine.
Füsioterapeudi teenus – võib koosneda nii füsioterapeutilisest nõustamisest (kliendile ja vajadusel tema lähedastele funktsioonihäire iseloomu selgitamine, töö-, õpi-, kodu – või
vabaaja keskkonna kohandamine, abivahendite soovitamine) kui ka füsioterapeutilisest sekkumisest (mis on suunatud kliendi funktsionaalsele treeningule kui ka optimaalsete abivahendite kasutamisele) lähtuvalt kliendi poolt püstitaud eesmärgi saavutamiseks