ÜLDKOOSOLEK

MTÜ Meie Lapsed üldkoosolek 21.09.23 kell 17.30 Tondi koolisaalis.

HOIUTEENUS

Koolivaheajal pakub MTÜ Meie Lapse lapsehoiuteenust. MTÜ Meie Lapsed, linnaosavalitsuse ja teenuse saaja vahel sõlmitakse kolmepoolne leping, mis on teenuse osutamise aluseks. Teenust osutatakse kooli ruumides, Tondi 40. kella 8.00-17.00. Pakume lastele  lisaks ka erinevaid tegevusi (ujumist, kunstitunde jm).

Soovi korral on võimalik saada ka toitlustamist. Toitlustamise eest  tasub lapsevanem.

Avalduse võib saata e-postiga :
Marianne.Laater@gmail.com
5534329